Valuta
Jydepejsen brændeovne / indbygningspejse
 
Jydepejsen A/S, en 30 år gammel og veletableret virksomhed, har igennem alle årene arbejdet med udvikling af design og optimal udnyttelse af ildens egenskaber. Vi lægger vægt på, at vores brændeovne er produceret i en høj kvalitet, er nemme at betjene, har et stilrent design og kun udleder få partikler til gavn for miljøet.

Vi ser på udviklingen af nye produkter som en løbende proces, hvor ikke blot designet er i fokus, men hvor forbrændingsteknikken også optimeres. En brændeovn er en oplevelse for vores sanser - at kigge på ildens dansende flammer og høre ildens svage knitren giver en dejlig behagelig og afslappende følelse.

Jydepejsen lægger vægt på at producere brændeovne, som lever op til strenge miljøkrav. Det er vigtigt for os som producent at sælge brændeovne, der har et lavt partikeludslip og en høj virkningsgrad til gavn for miljøet og kunderne.

Jydepejsens brændeovne er miljøvenlige, fordi varmekilden er Co2 -neutral, hvilket betyder, at fyring med træ afgiver ca. den samme mænge Co2, som hvis det gik i forrådnelse i skovbunden. Dog er det vigtigt, at du også passer på miljøet og udelukkende fyrer med tørt brænde. Fyring med vådt træ, husholdningsaffald og utilstrækkelig lufttilførsel af ilt ved forbrændingen frigiver gas og forurenende partikler til skade for miljøet. Partikeludslippet ligger på vores brændeovne under 5g pr. kg. Det betyder, at næsten alle vores brændeovne udleder et partikeludslip på under 5g pr. kg. indfyret træ. Kravene til svanemærkning er således opfyldt. I langt de fleste lande genplanter man løbende træer, hvilket er med til at sikre den fremtidige energiforsyning, uden at det går ud over omfanget af skove og plantager. Du kan derfor trygt fyre op i din brændeovn uden at skade miljøet.