Valuta
Vilkår

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra BrændeovnsSpecialisterne ApS.

Undtagelser til salgs- og leveringsbetingelser er betinget af at der foreligger en særskilt skriftlige aftale mellem køber og BrændeovnsSpecialisterne ApS som sælger og/eller leverandør.

Levering og transport

Levering af varer fra BrændeovnsSpecialisterne ApS anses for sket idet køberen har fået varen leveret. Risikoen for varer købt af BrændeovnsSpecialisterne ApS, overgår til køber på leveringstidspunktet. Forsendelsen af varer sker via Bring Transport, GLS og PostNord - leveringen koster kr. 225,00

Reklamation og garanti

Der kan som udgangspunkt kun klages over fejl, der viser sig senest to år efter at en vare er leveret. For varer med begrænset holdbarhed, er Deres klagemulighed afgrænset af den holdbarhedsperiode, BrændeovnsSpecialisterne ApS har stillet dig i udsigt.

Ved konstatering af eventuelle fejl og/eller mangler ved, produkter, services og leverancer leveret af BrændeovnsSpecialisterne ApS, skal disse påberåbes i rimelig tid. Det er købers pligt at angive og på forlangende vise, hvorledes fejl eller mangler manifesterer sig.

BrændeovnsSpecialisterne ApS yder 14 dages fortrydelsesret, gældende fra den dag en vare er leveret.

Ved returnereing af en vare er det købers pligt at returnere varen i væsentlig samme stand og mængde, som den er modtaget. Ydermere skal køber selv afholde de omkostninger der er forbundet med at returnere en vare til leverandøren.

BrændeovnsSpecialisterne ApS indestår for at varerne opfylder kravene til CE-mærkning. Hvis der forefindes produktbeskrivelser og brugervejledninger til en given vare, medfølger disse i leverancen fra BrændeovnsSpecialisterne ApS.

Ønsker de rådgivning eller oplysning fra BrændeovnsSpecialisterne ApS er denne udelukkende af vejledende art.   

Pris og betaling

BrændeovnsSpecialisterne ApS tager forbehold for trykfejl og tastefejl som  må forekomme på webshoppen http://pejseshoppen.dk og dertilknyttede domæner. BrændeovnsSpecialisterne Aps accepterer betaling med Visa, Dankort og Mastercard.

Ved manglende betaling debiteres Deres konto med 3,0 % per påbegyndt måned i morarente. For hver udsendt rykker debiteres Deres konto med 100,00 kr. BrændeovnsSpecialisterne ApS forbeholder sig, med de begrænsninger der følger af ufravigelige retsregler, ejendomsretten til det solgte, indtil hele købssummen med tillæg af evt. omkostninger og renter er betalt. Så længe ejendomsretten tilhører BrændeovnsSpecialisterne ApS, må det købte ikke ibrugtages. Såfremt dette ikke overholdes er køber erstatningspligtig for hele købesummen.

Persondatapolitik hos Brændeovnsspecialisterne Aps


Vi indhenter kun persondata i de tilfælde, hvor dette skulle være relevant for os, og vi vil kun indhente persondata, hvis det er relevant for din aktivitet hos Brændeovnsspecialisterne.

Ved indsamling, behandling og anvendelse af dine persondata overholder vi altid alle relevante lovbestemmelser.

Vi vil kun opbevare dine persondata, så længe vi enten er pålagt en juridisk forpligtelse hertil, eller så længe det er relevant for den hensigt, hvormed de blev indsamlet.

Oplysninger vi indsamler


Hvis du ønsker at købe og modtage et produkt fra os, har vi brug for at indsamle visse persondata for at kunne gennemføre handlen og for at kunne tilbyde dig vores services.

Vi kan indhente oplysninger som f.eks. Claus Luckmann, butik@ild-i-pejsen.dk, Kløvermarken 8, 5580 Nørre Aaby, mobil 22801748, Middelfart sparekasse regnr. 0757 kontonummer 3224701763

Brændeovnsspecialisterne indsamler og behandler dine persondata, når du foretager dig følgende:

  • Besøger vores hjemmeside
  • Gennemfører et køb af vores produkter
  • Opretter en kundekonto
  • Tilmelder dig vores nyhedsbrev
  • Anmelder vores hjemmeside
  • Sender os spørgsmål, reklamationer eller feedback


Den dataansvarlige


Den dataansvarlige for indsamling, behandling og anvendelse af dine personoplysninger på www.Pejseshoppen.dk er Brændeovnsspecialisterne, Kløvermarken 8, 5580 Nørre Aaby –CVR 27077897

Behandlingsgrundlag og formål


Dine almindelige kontaktoplysninger som navn og adresse indhenter vi for at kunne levere det produkt, som du har købt hos os. Din e-mailadresse indhenter vi for at kunne sende dig en ordrebekræftelse samt en leveringsbekræftelse.

Når du betaler for dit produkt indsamler vi dit navn, dine kortdata og IP-adresse. De oplysninger, der indsamles i forbindelse med betalingstransaktionen, anvendes og gemmes kun til betalingsafvikling og opfyldelse af den indgåede aftale.

Hvis du under registreringsprocessen eller på vores hjemmeside har givet os dit samtykke hertil, bruger vi din e-mailadresse til udsendelse af et nyhedsbrev. Du kan til enhver tid til- og afmelde dig nyhedsbrevet. Alle nyhedsbreve indeholder også et link til afmelding. Hvis behandling af persondata er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde samtykket.

Hvis du ikke ønsker at opgive de persondata, som er påkrævet for at gennemføre et køb af et produkt, vil du desværre ikke have mulighed for at købe produkter af os på vores hjemmeside.

Dine oplysninger (undtagen din e-mailadresse, hvis du har givet samtykke til behandling heraf med henblik på modtagelse af tilbud) vil blive slettet 2 år efter, at du har modtaget din vare.

Andre modtagere af personoplysninger


Vi sælger ikke dine persondata til tredjemand, og vi overfører ikke dine persondata til tredjelande.

Hvis du har bestilt levering, vil oplysningerne om dit navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse blive udleveret til vores fragtfirma, pt. Bring transport, GLS eller PostNord med henblik på levering af dine indkøb.

Hvis du vælger at anmelde vores hjemmeside, vil dit navn og din e-mailadresse blive overført til anmeldelsessiden BrændeovnsSpecialisterne ved Claus Luckmann .

Vi har vores webshop og betalingssystem gennem Dan Domain A/S, som fungerer som vores databehandler. Alle persondata som du oplyser på vores hjemmeside vil blive opbevaret i  Dandomains datacentre.  

Vi har indgået databehandleraftaler med vores databehandlere, hvilket er vores garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger.

Dine rettigheder


Som den registrerede har du en række rettigheder, som vi til enhver tid skal sikre opfyldelse af. Du har ret til at anmode os om følgende:

  • At få adgang til og få rettet/ændret dine persondata
  • At få slettet persondata
  • Du har derudover ret til at protestere over behandlingen af dine personlige data, og du har ret til at indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed.


Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til vores e-mailadresse butik@ild-i-pejsen.dk