Valuta

Firmaet Ravelli har altid lagt stor vægt på at skåne miljøet og bevare økosystemets ligevægt ved fremstillingen af produkter, som på den bedst mulige måde tilgodeser behovet for økonomisk  udvikling og et sundt miljø. Firmaets aktiviteter indgår i en bredere tendens, som stræber mod globalt og individuelt at genopdage miljøværdier med det formål, at garantere en bærbar udvikling, som medvirker til at bevare den verden, vi lever i.

Træpiller: En revolution inden for opvarmning af hjemmet

Skemaet viser en syntetisk fremstilling af den transformationsproces, som pillerne gennemgår ved forbrænding. Takket være kombinationen af solenergi, kuldioxid, vand og mineralsalte, som de opløses i, gendannes pillerne konstant.

Forbrændingen udsender en mængde CO2, som svarer til den et træ absorberer og udvikler under væksten og den naturlige dekomposition i skoven. Derfor medvirker pillernes forbrænding ikke til at øge atmosfæres CO2-indhold.

Et andet meget vigtigt aspekt ved træpiller er askeindholdet: mens almindeligt brænde indeholder bark og andre urenheder, har en træpille af god kvalitet et askeindhold på mindre end 1 % af den samlede vægt.